Lid worden

Kern IBAN nummer Folder
Betekom BE35 7343  0821  0637 info-folder
Diest BE95 3630  2646  3458 info-folder
Wespelaar BE90 7340  0268  9232 info-folder

Lid worden

Info betreffende de trainingsuren kan je vinden onder volgende link

Om  lid te worden volstaat het om volgende stappen te doorlopen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(te lezen voor u verder gaat)

Stap 1: Introductie

Het bestuur en de atleten van Regio Oost-Brabant atletiek heten jou van harte welkom. Als nieuw lid of als bijna nieuw lid zal alles en iedereen in ROBA voor jou nog een beetje nieuw zijn. Geen nood echter, je zal binnen de kortste keren een stel nieuwe vrienden en vriendinnen hebben binnen de club.

Aansluiten bij ROBA kan je van de leeftijd van 7  jaar en op elk ogenblik van het jaar. Hiervoor heb je twee documenten nodig:

  • de aansluitingskaart (éénmalig)
  • een aanvraag vergunning (jaarlijks te vernieuwen)

Formaliteiten

Inschrijven

Bij de inschrijving krijg je 2 kaarten om in te vullen:

een aansluitingskaart vrouwen (roze) of mannen (zalmkleur)
een kaart voor aanvraag vergunning vrouwen (roze) of mannen (zalmkleur)

Beide documenten bezorg je aan je kernsecretaris. Alleen LUIK A dient terugbezorgd te worden. LUIK B mag je houden! Alles wordt dan opgestuurd naar de VAL nadat je het verschuldigde lidgeld betaald hebt. Een tijdje later krijg je dan een borstnummer. Jaarlijks moet je, om een nieuw borstnummer te bekomen, een nieuwe aanvraag vergunning indienen. Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is niet meer verplicht, maar het wordt evenwel sterk aangeraden bij: beginnende atleten, intensieve competitie, oudere atleten en atleten met gezondheidsproblemen. LUIK B van je aanvraag vergunning bespreekt dit uitvoerig!

Lidgeld

Jaarlijks dient samen met het formulier "aanvraag vergunning" het lidgeld betaald te worden. Dit kan best gebeuren via een overschrijving op de bankrekening van de kern waarbij je aansluit of al aangesloten bent. Vergeet hierbij niet de naam van de atle(e)t(en) te vermelden!

Dit lidgeld dient om de bijdrage aan de VAL te betalen alsook een deel van de onkosten voor trainers, infrastructuur, secretariaat enz... Hieronder volgt een kort overzicht van de geldende lidgelden waarbij korting zijn ingebouwd voor gezinsaansluitingen:

Bepaling

Nieuw lid: iedereen die in het voorbije atletiekjaar niet is aangesloten als wedstrijdatleet of recreant.
Wedstrijdatleet: iedereen in bezit van een VAL - borstnummer. Kan 2x per week begeleid worden door een ROBA- trainer. Komt in aanmerking voor alle ROBA - premiesystemen bij hernieuwing van zijn lidmaatschap voor het volgend atletiekjaar als wedstrijdatleet of recreant.
Recreant: Kan 1x per week begeleid worden door een ROBA- jogbegeleider. Komt niet in aanmerking voor premiesystemen en gezinskortingen. Is enkel mogelijk vanaf junior.
Aansluiting als Recreant kan niet bij ROBA voor atleten behorende tot de categorieën Kangoeroe, Benjamin, Pupil, Miniem, Cadet en Scholier. De Trainingstechnische Commissie en het bestuur van ROBA zijn van mening dat deze leeftijdscategorieën nog hun weg binnen het atletiekgebeuren moeten vinden. Tweemaal oefenen onder begeleiding per week en deelname aan wedstrijden beschouwen we hiervoor als een minimumvereiste.
Wedstrijdkorting: Minimaal deelgenomen hebben aan 5 (ben/pup/min) of 7 (vanaf cad) officiële VAL - wedstrijden. Enkel wedstrijddag telt, afzonderlijke proeven niet. Uitzonderingen enkel bij langdurige blessure of gegronde redenen.
Verzekering: verzekering is voorzien voor iedere aansluiting

- We wijzen erop dat de trainingsmomenten van wedstrijdatleten verschillen van de trainingsmomenten van recreanten! Voor de trainingsdagen van de verschillende groepen in de kernen Diest, Wespelaar en Betekom verwijzen we naar onze pagina Trainingen onder Clubinfo

Wat krijg ik, als atleet nu hiervoor terug?

 

A. Algemene punten

Aansluiting bij ROBA, waardoor je aan "eigen ROBA-wedstrijden" hetzij gratis (zomermeetings), hetzij aan een gunsttarief (vb. joggings) kan deelnemen.

Aansluiting bij VAL + borstnummer (niet voor recreanten), zodat je aan alle officiële wedstrijden (crossen, piste, indoor, weg) kan deelnemen.

Ongevallenverzekering

Gebruik kunnen maken van de volledige ROBA-infrastructuur, zijde:

  • de tartanpiste te Diest
  • de tartanpiste te Wespelaar
  • de tartanpiste te Betekom
  • al de gehuurde indoor-locaties tijdens de winter
  • uiteraard het gratis gebruik van de onderstaande logistieke infrastructuur
  • (verlichting, douches, horden,...)

Een clubtrui bij de eerste aansluiting

Een aanbod aan kledij + bijbehorende, aan gunsttarieven.

B. Specifieke atletiekpunten per leeftijdscategorie:

ben-pup-miniemen:
2x per week (miniemen soms al 3x per week) training op "kernniveau", door een gediplomeerd trainerskorps of mensen met ruime ervaring in de jeugdatletiek. Al deze mensen verbinden er zich toe om op een "gestructureerde" wijze "kindgerichte" initiatie te geven (=vooral op dezelfde manier, vastgelegd in z.g.n. "trainingstechnische eindtermen", welke zijn opgesteld door de overkoepelende trainingstechnische commissie).

GRATIS deelname aan de eigen ROBA-zomermeetings.

Andere leeftijdscategorieën
- Als wedstrijdatleet, mogelijke training op "kernniveau" onder begeleiding van een gediplomeerde trainer of gelijkgesteld;
- Als recreant, mogelijke begeleiding op "kernniveau" onder begeleiding van een erkend jogbegeleider of gelijkgesteld.