Visie

roba visie circel

Deze atletiekcirkel is voor ROBA de grote doelstelling. We spannen ons in om gelijktijdig de drie pijlers in de cirkel zo evenwaardig mogelijk aan te bieden.
De drie pijler zijn:

  • Atletiek voor alle leeftijdscategorieën - van kangoeroe tot masters
  • Atletiek op alle niveaus - van recreant tot topatleet
  • Alle atletiekdisciplines - lopen, springen, werpen

Het enthousiasme van al onze medewerkers bundelen we om het niveau van de samenwerking met de atleet op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Het succes moet niet alleen afstralen op de atleten, maar ook op wie eraan meegewerkt hebben. Enthousiasme = erkenning en waardering. Atletiek als "lifestyle"-sport willen wij promoten naar het grote publiek met de bedoeling om zowel jonge als minder jonge mensen de mogelijkheid te geven meer aan sport, en in het bijzonder aan atletiek, te laten doen.

Deze doelstelling zit ook verwerkt in onze eindtermen die ons beleid toelichten.

Huishoudelijk reglement

Privacyverklaring VZW ROBA

Gedragscode VAL-clubs

Gedragscode personen met een handicap

Statuten ROBA vzw.

Visietekst gokken en sport

 

Geschiedenis
Lees meer over het samensmelten van de drie kernen in Betekom, Diest en Wespelaar tot onze huidige ROBA-club.