Dankwoord

cc Diest

Beste ROBA-medewerker,

Via dit schrijven wensen we IEDEREEN die heeft meegewerkt aan het welslagen van de voorbije CrossCup-manche in Diest, oprecht van harte te danken!
Vanuit onze 3 kernen zijn medewerkers komen opdagen om de volledige opbouw op poten te zetten, de dagen voor het crossgebeuren, alsook de dag nadien, toen er nog bergen werk is verzet om al het materiaal alweer terug op de vrachtwagens te krijgen. En uiteraard de zondag zelf, van ’s morgens vroeg, iedereen op post, hetzij aan de inkom, de parking, de diverse oversteekpunten of de aankomstzone. Ook de jeugdtrainers aan de start en de mensen van de finishzone en het podiumgebeuren mogen we niet vergeten, laat staan onze medewerkers in de drankzaal, de bierwagen, de frittoog, hamburgertent en de VIP-tent, stuk voor stuk essentiële onderdelen op een modern gestructureerde veldloop, van zulk nationaal niveau.
De weergoden hadden ons de laatste dagen voor de veldloop wat in de steek gelaten, en dat in schril contrast met onze eigen ROBA-medewerkers, die gelukkig alweer trouw op post waren, en dit tot grote vreugde van het ROBA-bestuur, en in het bijzonder van het centraal organisatieteam Ronny Frederickx, Jo Wittevrouw, Koen Peeters en Jos Janssens, die samen met parcoursbouwer Paul Van Den Bergh al maandenlang uitkeken naar deze 3° editie in het provinciaal domein ‘Halve Maan’. Vandaar ook een oprechte dank aan de medewerkers, verbonden aan dit domein, alsook aan het stadsbestuur van Diest, zonder wie deze sportieve hoogdag niet mogelijk was.

Oprechte dank,

Dirk Smolders
Voorzitter ROBA