Verslag Indoor - Gent - Herentals - Tienen

15/02/2020 - Indoor Gent - Herentals - Tienen

Na het uitgebreid verslag van onze eigen succesvolle veldloop in Rotselaar, hoopte onze redactie stiekem op een rustig weekendje, wetende dat het volgende week alweer bingo is met het twee-daags nationaal kampioenschap in Brussel. Alleen hadden heel wat van onze jongeren het niet zo begrepen, en benutten al de indoormogelijkheden die her en der werden aangeboden met een niet aflatende gretigheid.  
Voor zij die er nog mochten aan twijfelen … het indoor atletiekgebeuren wint klaarblijkelijk fameus aan belangstelling bij de jonge atleten, in zoverre zelfs dat het tegelijkertijd haast overkop dreigt te gaan aan z’n … ‘eigen succes’. We kunnen toch nauwelijks van een competitie, laat staan van een spannende wedstrijd spreken als er zoals bijvoorbeeld in Gent … 77 benjamins meisjes, 79 pupillen meisjes en zelfs … 120 miniemen meisjes aan de verspringstand verschijnen …
Ja, u leest het goed … 120 meisjes in een rij, om een verspringresultaat achter hun naam te krijgen. Nette Maes (2m46) en Imke Storms waren twee van hen, en als we Imke mogen geloven duurde het een kleine 45 minuten eer ze aan de beurt was, wat haar trouwens niet weerhield om nog een nette 4m-rond sprong uit haar mouwen te schudden. Ze kon dus rustig gaan shoppen tussen 2 pogingen in, en dat heeft nog weinig met competitieopbouw te maken. Het mag dan ook niemand verbazen dat heel wat jongeren eerder voor de kleinere indoorhallen kiezen, zoals bijvoorbeeld in Tienen, waar het wedstrijdverloop een iets meer ‘normale vorm’ aannam. Maar ook de organisator zelf kan kiezen voor een zekere ‘afbakening’, door vooraf al beperkingen in te bouwen. In Herentals bijvoorbeeld komt u er niet in als u niet een truitje van ACHL, ARAC, ATAC,  BRAB, VMOL, GEEL of ROBA om uw lenden heeft hangen, waardoor het nog enigszins overzichtelijk blijft.

Laat ons even terugkeren naar Gent, naar die fameuze ‘Buffalo-jeugdmeeting’, waar het op sommige nummers werkelijk ondoenbaar was. Naast de reeds vernoemde Imke en Nette (ook PR op de 60m 10”47), waren ook benjamin Eva Maes (2x PR mooi PR, 10”91 op 60m / 2m38 ver), Bikha Peeters (puik PR 60mH 11”07 !) en Lotte Huenaerts van de partij, en deze laatste dook met haar fraaie 8”91 chrono voor het eerst onder de fameuze 9”-barrière op de 60m vlak. De zomerperiode mag dus gerust starten voor Lotte en Bikha, zij zijn er klaar voor.

In de Hal 1 op het Tiense Houtemveld mochten onze RCT-vrienden een 9-tal Roba’s verwelkomen, die vooral het polsstoknummer in het vizier hadden, om er hun opgedane training (in Wespelaar) te laten renderen in een echte competitie. Denken we maar aan minieme Hanne De Ridder (PR 2m03), junior Kato Gevaert (2m93), scholiere Amélie Denecker (2m53, PR), cadet Viktor Verlinden (PR 2m23), en vooral onze miniem Kobe Coenen die er een PR van 2m63 liet optekenen, waarmee hij zonder pardon eventjes onze … Kristof Pelgrims (2m52 in 2005) uit de clubrecordtabellen ranselde. Knap Kobe! Ook aan de kogelring zagen we hem stralen met brede glimlach, want nooit stootte hij verder dan z’n 8m62, hier in de suikerstad. Aan diezelfde werpstand was eveneens het cadetten-duo Xim Wouters (6m48) en Viktor Verlinden (8m36) actief, voor Viktor meteen een persoonlijke bestworp. Diezelfde erevermelding geldt ook voor pupil Sarah Prenen, maar dan aan de hoogspringstand, waar ze tot een PR van 1m12 kwam. Scholiere Alexi Donckier De Donceel kreeg daar op diezelfde binnenkoer een 1m45 achter haar naam.

Zoals reeds gemeld, in Herentals stond er alweer een z.g.n. ‘gesloten meeting’ op het programma, met dus alleen maar atleten van de ‘betrokken clubs’ die destijds ‘ja’ hebben gezegd tegen dit uitstekende initiatief.
Zeven van onze Benjamins lieten fraaie zaken zien, zijnde Lena Rinckhout, Niemke Hulsmans, Lente Cornelis en Mirthe Bakelants bij de meisjes, en Jaan Tuerlinckx (veelzijdig baasje!), Fabian Vandenberghe en Goos De Troch bij de jongens. Ziehier hun mooie resultaten:  

BEN - 50 - Dames
Rinckhout Lena 2012        ROBA 9.18 (PR) -0,16
Hulsmans Niemke 2011    ROBA 9.28 (PR) -0,03
Cornelis Lente 2011          ROBA 8.79 (PR) -0,11
Bakelants Mirthe 2011      ROBA 9.04 (PR) -

BEN - ver - Dames (42 deelnemers)
Bakelants Mirthe              2011 ROBA 3.02m (PR) -
Rinckhout Lena               2012 ROBA 2.76m -0,04
Cornelis Lente                 2011 ROBA 2.76m (PR) 0,21
Hulsmans Niemke           2011 ROBA 2.73m (PR)

BEN - kogel - Dames (1kg) (38 deelnemers)
Hulsmans Niemke          2011 ROBA 5.20m -0,09
Rinckhout Lena              2012 ROBA 2.97m -1,

BEN - 50 - Heren
Tuerlinckx Jaan              2011 ROBA 8.29 (PR) -
Vandenberghe Fabian   2011 ROBA 9.28 (PR) -
De Troch Goos              2011 ROBA 8.76 (PR) -0,58

BEN - ver - Heren (36 deelnemers)
Tuerlinckx Jaan              2011 ROBA 3.32m (PR) 0,02
De Troch Goos               2011 ROBA 3.27m (PR) 0,44
Vandenberghe Fabian    2011 ROBA 2.46m (PR) -

BEN - kogel - Heren (1kg)  (32 deelnemers)
Tuerlinckx Jaan              2011 ROBA 7.22m (PR) 0,82
Vandenberghe Fabian    2011 ROBA 3.88m (PR) -

Ook bij de pupillen ‘regende’ het weer persoonlijke records, mede door het feit natuurlijk dat niet alledaagse nummers (vb 50m horden) op het programma stonden. Maar ook op de ‘echte officiële proeven’ waren sommige onder hen die nooit sneller liepen, en verder of hoger sprongen dan hier in de knusse Herentalse indoorhal. Denken we maar aan Fien Peeters (1m10), Ana Sueters (1m05) en Elly Rinckhout (1m00) aan de hoogspringstand, waar ook Matteo Diniz Severi (1m00), Bette Rottiers (1m00) en Lou Moors (0m95) met een persoonlijk record konden uitpakken. Ze moesten wel hun meerdere erkennen in het trio Toon Herbots (1m10), Ward Kestens (1m15) en de onvermijdelijke Luka Schoolmeesters, die een puike 1m30 liet optekenen. Ook in de kogelring was Luka met z’n 7m40 (PR) een maatje te sterk voor al zijn clubmakkers, en op de 50m horden ontfutselde hij zelfs het clubrecord van Stam Vertommen (9”45), en verbeterde het tot een prima 9”34. Bij de meisjes blijft Maya Frederickx knap goochelen met dat 2kgr wegende kogeltuig, wat hier resulteerde in een 6m30, voor ondermeer Jana Nulens (PR 5m58), Bette Van Rompaey (5m30), Nina Janssens (3m74) en Rosanne Tuerlinckx (3m46). Ziehier al hun resultaten:

PUP - hoog - Dames (31 deelnemers)
Peeters Fien                   2010 ROBA 1.10m (PR) 0,05
Van Rompuy Bette         2009 ROBA 1.05m -0,09
Tuerlinckx Rosanne       2009 ROBA 1.05m (SR) 0,00
Sueters Ana                   2010 ROBA 1.05m (PR) 0,05
Nulens Jana                   2009 ROBA 1.00m (SR) 0,00
Rinckhout Elly                2010 ROBA 1.00m (PR) 0,05
 Frederickx Maya           2010 ROBA 1.00m -0,10

PUP - hoog - Heren (34 deelnemers)
Schoolmeesters Luka        2009 ROBA 1.30m (SR) -0,06
Kestens Ward                    2009 ROBA 1.15m (SR) -0,08
Herbots Toon                    2009 ROBA 1.10m 0,00
Diniz Severi Matteo           2009 ROBA 1.00m (PR) -
Rottiers Benne                  2010 ROBA 1.00m (PR) 0,15
Moors Lou                         2009 ROBA 0.95m (PR) -

PUP - kogel - Dames (2kg) (36 deelnemers)
Frederickx Maya             2010 ROBA 6.30m (PR) 0,38
Nulens Jana                    2009 ROBA 5.58m (PR) 0,52
Van Rompuy Bette          2009 ROBA 5.30m (PR) 0,50
Rinckhout Elly                 2010 ROBA 4.73m -0,15
Sueters Ana                    2010 ROBA 4.38m -0,17
Janssens Nina                2010 ROBA 3.74m -0,42
Tuerlinckx Rosanne        2009 ROBA 3.46m (PR) 0,48

PUP - kogel - Heren (2kg) (30 deelnemers)
Schoolmeesters Luka       2009 ROBA 7.40m (PR) 0,30
Herbots Toon                    2009 ROBA 5.39m (PR) 0,13
Kestens Ward                   2009 ROBA 4.76m (SR) -1,24
Rottiers Benne                  2010 ROBA 4.43m –

PUP - 50h - Dames (76/4H/7)
Van Rompuy Bette            2009 ROBA 10.54 (PR) -0,75
Tuerlinckx Rosanne          2009 ROBA 10.68 (PR) -
Janssens Nina                  2010 ROBA 11.09 (PR) -
Sueters Ana                      2010 ROBA 11.97 (PR) -
Peeters Fien                     2010 ROBA 10.52 (PR) -
Frederickx Maya               2010 ROBA 10.90 (PR) -

PUP - 50h - Heren (76/4H/7)
Schoolmeesters Luka      2009 ROBA   9.34 (PR) -0,20
Kestens Ward                  2009 ROBA 10.21 (PR) -
Diniz Severi Matteo         2009 ROBA 12.20 (PR) -
Moors Lou                       2009 ROBA 10.74 (PR) -
Herbots Toon                   2009 ROBA 11.66 (PR) -
Rottiers Benne                 2010 ROBA 13.29 (PR)-0,41

Onze Stan Vertommen stond er bij de miniemen jongens alleen voor, en je zou dan denken, ook nog net een clubrecord kwijt aan Luka … wat een trieste dag voor deze knaap … Maar dan kent u de Kampfmentalität, zoals de Duitsers het zo mooi zeggen, van Stan nog niet. Vooreerst verpulverde hij z’n eigen clubrecord (stond op 8”80) en bracht het op 8”52, om nadien snel even het hoogspringen (1m41) en verspringen (4m41) te winnen, en finaal bij het kogelstoten nog een PR van 7m40 uit z’n mouwen te schudden. Bij het hoogspringen zat hij al op 1m31 alleen in de wedstrijd, en dat speelde hem parten bij z’n 1m44-pogingen. Kortom een … veelzijdig baasje waar we nog veel plezier gaan aan beleven!
Wat betreft ‘vrouwelijke belangstelling’ mocht hij hier absoluut niet klagen, want maar liefst 7 clubvriendinnen hielden hem aardig in de gaten bij zijn 4 optredens. Zelf scoorden ze trouwens ook op een mooi niveau. Denken we even aan de 1m34 hoog en 7m81 kogel van Ranza Van Brusselen, en haar knappe 9”66-passage op de 50mH. Of het ‘geflirt met de 4m-lijn’ van Nele De Cat (3m94 PR) en Kaat Witters (3m93 PR) aan de verspringbak, en de 1m25 van Joske Nagels bij het hoogspringen. Joske klopte er ondermeer Jolente Alen (1m10) en Noor Peeters (1m20), en aan de kogelring gaf ze vriendin Elyze Van Rillaer (5m18) het nakijken. Ziehier al hun resultaten:

MIN - 50h - Dames (76/4H/7)
Witters Kaat                      2007 ROBA 10.68 (PR) -
De Cat Nele                      2007 ROBA 10.17 (PR) -
Van Brusselen Ranza      2007 ROBA 9.66 (PR) -
Van Rillaer Elyze             2008 ROBA 11.23 (PR) -0,88
Peeters Noor                    2008 ROBA 10.72 (PR) -

MIN - 50h - Heren (84/4H/8)
Vertommen Stan              2007 ROBA 8.52 (PR) -0,28

MIN - hoog - Dames (19 deelnemers)
Van Brusselen Ranza       2007 ROBA 1.34m -0,03
Nagels Joske                     2007 ROBA 1.25m 0,00
De Cat Nele                       2007 ROBA 1.25m -0,10
Peeters Noor                      2008 ROBA 1.20m (PR) -
Alen Jolente                       2008 ROBA 1.10m (SR) -0,10
Witters Kaat                        2007 ROBA 1.10m (PR) 0,05

MIN - hoog – Heren (15 deelnemers)
Vertommen Stan                2007 ROBA 1.41m -0,05

MIN - ver - Dames (24 deelnemers)
De Cat Nele                       2007 ROBA 3.94m (PR) 0,02
Witters Kaat                      2007 ROBA 3.93m (PR) 0,14
Van Rillaer Elyze              2008 ROBA 3.45m -0,21
Van Brusselen Ranza       2007 ROBA 3.44m -0,48
Nagels Joske                    2007 ROBA 3.30m -0,37
Nagels Suzanne               2008 ROBA 2.49m -0,19

MIN - ver - Heren (18 deelnemers)
Vertommen Stan            2007 ROBA 4.43m (SR) -0,14

MIN - kogel - Dames (2kg) (27 deelnemers)
Van Brusselen Ranza     2007 ROBA 7.81m (PR) 0,84
De Cat Nele                    2007 ROBA 6.91m (PR) 0,12
Peeters Noor                  2008 ROBA 6.27m -0,10
Nagels Joske                 2007 ROBA 5.74m (PR) 0,56
Witters Kaat                   2007 ROBA 5.73m (PR) 0,67
Van Rillaer Elyze            2008 ROBA 5.18m -0,32
Nagels Suzanne             2008 ROBA 3.84m (PR) -

MIN - kogel - Heren (3kg) (15 deelnemers)
Vertommen Stan          2007 ROBA 7.40m (PR)

volledige uitslag van Tienen - Gent - Herentals

rudy