Verslag Veldloop Vilvoorde

26/1/2020 - Veldloop Vilvoorde

‘Echt schitterend crossweer, en dat te midden van een schitterende veldloopomgeving’, zo zouden we deze ‘Grote prijs Electro 80’ van onze VAC-vrienden in één kernzin kunnen omschrijven.

Over die eerste parameter, de weersomstandigheden, bestaat er niet de minste discussie. Het prille lentezonnetje, die we eerder verwachten begin maart, was nu reeds van de partij, en dat zorgt bij iedereen met een beetje verstand voor een ‘dubbel gevoel’. Enerzijds al volop genieten geblazen, maar anderzijds ook dat verrekte gevoel van … ‘dit klopt niet, dit is niet meer normaal’. Over het parcours, en bij uitbreiding de omstandigheden in het mooie driefonteinenpark zijn de meningen misschien ietsjes meer verdeeld. Als toeschouwer voelde deze ‘droge editie’ (geen modder op de middenzone!) zeer bevrijdend aan, met een zee aan vrije ruimte, en vooral een schitterend overzicht op vrijwel driekwart van het circuit. Maar menig atleet maakte achteraf toch eerder een … gemengde evaluatie. Niet zozeer die zones ‘vals plat’, zoals ondermeer de loodzware startfase (250m oplopende strook) vormde het onderwerp van discussie, wel integendeel. Die stevige parcourszones zijn net het ideaal werkterrein voor de toppers, om op kracht en klasse letterlijk afstand te nemen van de iets minder getalenteerde goden. Neen, het waren vooral de vele stenen (bouwafval) in de bodem van de tussenronde die voor onrust zorgden (met Hubert Grandjean als officieuze woordvoerder), alsook de smalle zones in het kleine bosgedeelte, waar ‘aanvalsgewijs passeren’ niet zo evident bleek te zijn, als we onze actieve Roba’s mogen geloven. En aan de atleten die met een ‘plus 1m90’ door het leven stappen was even niet gedacht, afgaande op de nog aanwezige lage takken her en der. Dit klinkt mogelijk als spijkers op laag water zoeken, maar dat is geenszins de bedoeling. Ondergetekende herinnert zich nog perfect hoe in de cross in het Aarschotse Elzenhof daar zeer consciëntieus werd mee omgegaan, soms tot jolijt van medewerkers die het overdreven vonden, maar meestal bleken die … zelf nooit gelopen te hebben. Bij de actieve atleten werd dit wel erg gewaardeerd, ook toen we later met eenzelfde enthousiasme de lage takken wegwerkten op de veldloop in Betekom. Het parcours in Vilvoorde is selectief genoeg, dat we atleten als bijvoorbeeld Nico De Roeck, ongewild weliswaar, met nog een extra hindernis moeten opzadelen. Verder in het verslag komen we er nog op terug.

Benjamins – Pupillen – miniemen

Thomas Vandewaetere luistert perfect naar instructies van Trainer Tim!

In onze crosskalender voor de jeugd was het vooraf kiezen tussen de veldloop van Herentals (vorige week) en die van dit weekend, Vilvoorde dus. Het gros van onze jongeren uit de DAK- en Beta-kern trokken naar de Kempen, terwijl onze Hera-vrienden vooral de Brusselse randgemeente opzochten, wat qua afstand perfect te verklaren valt. Daarenboven was er vorige week het heerlijke HERA Paella- en spaghetti-weekend’, en misschien speelde dat ook nog een rol van betekenis.  

Bij de benjamins konden we 9 sterke ijzers in het vuur leggen, en die ieder op hun eigen manier gestalte gaven aan de opener van de crossnamiddag. Onze eerstejaars Laura Comyn (knap 10°), Amélie Saerens (prima 13°) en Julie Comyn (fraai 17°) leverden meteen waar voor hun geld, op de voet gevolgd door het fameuze optreden van de één jaar oudere Anna Brück (uitstekend 6°!) en Lucie Vanzurpele, die knap 9° werd. Onze jongens legden klaarblijkelijk iets minder druk op zichzelf, waar trouwens absoluut niets mis mee is. Zo waren Vic Sluyts, Kobe Seldeslachts en Arne Happaerts mekaars positie aan het zoeken bij het verlaten van de lange vertrekzone, en ook aan de meet zaten ze met respectievelijk de 40°, 41° en 46° plaats nog steeds op een zakdoek bij mekaar. Onze eerstejaars Robbe Ghysen hoefde niet rond te kijken, want hij was onze enige man in koers, en deed het prima met een 18° eindpositie.   

Eerstejaars BEN Dames (800m - 31 deelnemers)   
10   Comyn Laura      3'42
13   Saerens Amélie  3'52
17   Comyn Julie        3'56

Tweedejaars BEN Dames (800m - 39 deelnemers)
6   Brück Anna           3'20
9   Vanzurpele Lucie  3'25

Eerstejaars BEN Heren (800m - 33 deelnemers)
18  Ghysen Robbe    3'45

Tweedejaars BEN Heren (800m - 55 deelnemers)
40   Sluyts Vic
41   Seldeslachts Kobe
46   Happaerts Arne

Bij de pupillen was het vooral uitkijken naar onze tweedejaars Hera-knaap Thomas Vandewaetere, die er samen met nog 49 andere knapen de lange oplopende dreef werd ingestuurd voor 1350 pittige meters koers. Talent hebben is een eerste voorwaarde om hier vooraan een rol van betekenis te spelen, maar dat talent perfect op het … ‘juiste ogenblik’ laten renderen is haast even essentieel om tot succes te komen. Dat eerste heeft Thomas met overvloed, maar voor factor twee was het niet onverstandig dat z’n trainer Tim hem finaal nog even de juiste tactiek influisterde. En als we er de uitslag bijhalen blijft de symbiose tussen beide heren echt wel te hebben gewerkt. Thomas startte rustig, kwestie van niet alle pijlen te verschieten in de aanvangszone, schoof netjes mee doorheen de boszone, om vervolgens, zoals afgesproken, met één droge beresterke demarrage iedereen het nakijken te geven op de laatste licht hellende middenweg. Knap Man!
Trouwens ook Beta-loper Ward Kerstens (knap 8°!,te snel gestart!) en Sune Wolfs (fraai 17°) liepen een uitstekende koers, voor ondermeer Rune Happaerts (prima 26°), Toon Herbots (puik 27°), Kwinten Dufresne (goed 36°) en Matteo Diniz Severi, die stevig spurtend als 42° op de meet kwam.
Bij hun één jaar jongere clubmakkers waren de Jé’s weer van de partij, zijnde Jesse Mayers, die mooi 33° werd, Jomme Swinnen, die fraai als 16° de meet passeerde en Jonas Behaeghel, die een uitstekende 9° eindplaats liet optekenen. De kracht straalt er echt van af bij Jonas, en het gegeven dat hij ook nog lid is van een zwemclub is daar waarschijnlijk niet geheel vreemd aan. ‘Veelzijdige ontwikkeling van het jonge lichaam, met een jeugdig brein dat alles capteert en omzet in automatisme, we kunnen het werkelijk iedereen aanbevelen.  

Bij de pupillen meisjes verliep alles weer zeer synchroon, met 6 dames in iedere categorie, en daarbij telkens 1 top-10 prestatie. Eline Dewinter ging zeer snel vanstart, maar moest naar het einde toe wat gas terugnemen, wat haar op de fraaie 13° stek bracht, nog net voorafgegaan door Gitte Dufresne (12°), die een meer ‘constante’ koers liep. Liza Ghysen (fraai 20°), Lylla Nys (23°, mooie eindspurt) en de als 25° binnenlopende Marie Cruyplants, moesten in ieder geval hun meerdere erkennen in het duo Gitte & Eline. Vooraan in het pak schoof onze Noa D’hollander mee naar de voorste gelederen, wat haar finaal op een uitstekende 5° positie deed landen. Voor die andere top-10 plaats mochten we gaan aankloppen bij Elona Buchet, die bij de tweedejaars een puike 9° plaats uit de brand wist te slepen. Dit was iets te hoog gegrepen voor haar 5 vriendinnen, zijnde Nona Farasyn, Eleonore Ham, Lynn Cassiers (iets te snel gestart), Bo Op De Beeck en Ella Hauquier, die zeer lang in mekaars buurt bleven presteren, en finaal beslag legden op respectievelijk de 18°, 20°, 21°, 24° en 25° plaats, waardoor het lastig supporteren werd voor onze volgers. Zij struikelden dan haast over hun woorden bij het zo snel op mekaar moeten afroepen van al die mooie namen.  

Eerstejaars PUP Dames (1350m - 25 deelnemers)
5     D'hollander Noa  6'20
13   Dewinter Eline     6'21
20   Ghysen Lize        6'34
23   Nys Mylla  
25   Cruyplants Marie  

Tweedejaars PUP Dames (1350m - 33 deelnemers)
9     Buchet Elona      5'45
18   Farasyn Nona     6'23
20   Ham Eleonore     6'26
21   Cassiers Lynn  
24   Op De Beeck Bo  
25   Hauquier Ella  

Eerstejaars PUP Heren (1350m - 48 deelnemers)
9     Behaeghel Jonas   5'28
16   Swinnen Jomme    5'39
33   Meyers Jesse  

Tweedejaars PUP Heren (1350m - 50 deelnemers)
1     Vandewaetere Thomas   5'06
8     Kestens Ward                  5'24
17   Wolfs Sune                      5'43
26   Happaerts Rune  
27   Herbots Toon  
36   Dufresne Kwinten  
42   Diniz Severi Matteo  

Slechts … 10 miniemen maakten hun opwachting, en vooral bij de jongens zagen we meer jeugdtrainers naast de afrastering, dan jonge knapen op het veld. Dat betekende evenwel niet dat onze supporters zich stonden te vervelen, wel integendeel. Zo waren we getuigen van de vlotte start van Lotte Huenaerts, die quasi als eerste afdraaide richting de bosstrook. Dat ze naar het einde toe wat posities (werd mooi 12°) moest prijsgeven, is geen schande. Na driekwart wedstrijd had Jente Vertommen er de positie van beste Roba overgenomen. Dit talentrijke meisje, dat via papa een dosis atletiekgenen heeft meegekregen (was vader Gerrit geen atleet van Luk Verlaenen??), combineert haar Hera-lidmaatschap met handbal. Dat dit qua lichamelijke ontwikkeling geen probleem is op die leeftijd, wel integendeel, heeft ondergetekende nu al enkele malen duidelijk gemaakt in dit artikel.
De uitstekende 8° eindplaats van Jente bevestigt alweer zondermeer deze stelling. Auke Marin (29°, sterke eindspurt) en Ella Baeten (34°, mooie laatste rechte lijn) waren onze 2 andere meisjes die het beste van zichzelf gaven bij de eerstejaars. Bij de tweedejaars zaten Eline Moriau (20°) en Hanne De Ridder (21°) haast op mekaars lip, en bleven daarbij ondermeer Amber Nys (25°) vooraf.
Zoals reeds gezegd, slechts 3 jongens bij de miniemen, zijnde Matteo Lapiere (27°) bij de oudste gasten, en Ward De Nijs (31°) en Jose Huybrechts bij de eerstejaars. Deze laatste nestelde zich mee aan de kop van een achtervolgend groepje dat al snel (te snel…) een 7 concurrenten had laten weglopen. Die vogels waren dus gaan vliegen, en het was nu vechten voor die 8° stek, iets waarbij Jose zich niet onbetuigd liet. Helemaal naar het einde toe capituleerde hij nog voor één rivaal, waardoor hij finaal positie 9 achter zijn naam kreeg.

Eerstejaars MIN Dames (1780m - 37 deelnemers)
8     Vertommen Jente    7'28
12   Huenaerts Lotte      7'32
29   Marin Auke  
34   Baeten Ella  

Tweedejaars MIN Dames (1780m - 25 deelnemers)
20   Moriau Eline           8'21
21   De Ridder Hanne   8'23
25   Nys Amber  

Eerstejaars MIN Heren (1780m - 32 deelnemers)
9     Huybrechts Jose      7'16
31   De Nijs Ward  

Tweedejaars MIN Heren (1780m - 35 deelnemers)
27   Lapiere Matteo      7'31

Cadetten – Scholieren

Vince Van Winckel heeft zege op zak!

10 van onze 12 cadetten en scholieren die we in stelling konden brengen bleken eerstejaars te zijn. Bij de cadetten meisjes waren dat Emma Crols (21°) en Femke Verhoeven, die weer even ging proeven van haar eerste liefde, en dat cross-intermezzo afrondde met een niet onaardige 13° plaats. De jongens cadetten moesten hier exact dezelfde afstand afwerken, wat toch een niet alledaags gegeven is, maar onze 4 gasten lagen daar niet meteen wakker van. Seppe Huenaerts, die als 9° binnenliep, moest hier Lander Matthijnssens (mooi 7°) voor zich dulden, maar nam wel afstand van Thomas Devroye (12°) en Sten Van Ouytsel, die als 14° binnenliep. Bij de scholieren meisjes diende Dina Calders in haar eentje onze kleuren hoog te houden, en dat lukte met een mooie 10° plaats. Absolute held van de dag in deze tussencategorie was onze Beta-topper Vince Van Winckel, die bij de scholieren werkelijk iedereen te snel af was. Aanvankelijk durfde hij niet mee te glippen met de één jaar oudere Tienenaar Cedric Pardon, en bleef hij in de veilige slipstream van de ACHL-master Stefan Rens zitten, die hij ondertussen al kende van vorige wedstrijden en toen telkens een haalbare positie bleek te zijn. Maar toen ook de DCLA-junior Aaron Luts aanstalten maakte om een tegenaanval in te zetten richting de koploper uit de suikerstad, voelde Vince dat hij z’n veilige stek diende op te geven, en zelf resoluut naar de voorste linie moest oprukken. Dit deed hij met zo’n overtuiging, en zo’n gemak, dat Vince eens vooraan in stelling gekomen, hij meteen doorduwde, en de RCT-loper van zich afschudde. De laatste halve ronde was een pure streling voor het oog, en van een niveau dat we deze winter nog niet van hem hadden gezien. Ook de fiere ouders wisten aan de meet deze knappe zege wel te smaken, en ook z’n clubmakkers Simon Devroye (puik 12°), Lander Dewyngaert (mooi 13°), Tom Goossens (knap 14°) en Wies Raets (18°) wisten de verrichting van Vince naar waarde te schatten.   

CAD Dames (2765m - 22 deelnemers)
13   Verhoeven Femke 2006 ROBA 11'44
21   Crols Emma          2006 ROBA

CAD Heren (2765m - 24 deelnemers)
7     Matthijnssens Lander 2006 ROBA 10'24
9     Huenaerts Seppe    2006 ROBA 10'31
12   Devroye Thomas    2006 ROBA 10'46
14   Van Ouytsel Sten    2006 ROBA 11'09

SCHOL Dames (3195m - 18 deelnemers)
10   Calders Dina      2004 ROBA 13'52

SCHOL Heren (4610m - 24 deelnemers)
1     Van Winckel Vince    2004 ROBA 15'42
12   Devroye Simon         2004 ROBA 17'47
13   Dewyngaert Lander  2004 ROBA 18'16
14   Goossens Tom         2003 ROBA 18'36
18   Raets Wies               2003 ROBA 19'16

Juniors & seniors & Masters

We hadden de koers van de masters +50 al even aangeraakt, toen we het hadden over de latere winnaar, Stefan Rens. Ook hier viel er weinig te beginnen tegen deze ACHL-atleet, maar voor positie 2 was de strijd iets spannender, met de VAC’er Erik Schroven en onze eigen Danny Van Bael als de protagonisten in koers. In Gooik gaf onze Beta-man z’n Vilvoordse rivaal nog een opdonder van jewelste, maar hier lagen de kaarten wel enigszins anders. Voor de koers zei Danny al ‘dit is te lichtlopend voor mij’, en dat voorgevoel bleek achteraf te kloppen als een bus. Nog voor half koers moest hij de VAC’er laten gaan, en aan de meet bedroeg de kloof net geen 20”. Toch alweer een schitterende 3° plaats voor onze eeuwig jong ogende man uit Messelbroek, wiens intrede bij de +50’ers duidelijk niet onopgemerkt is gebleven. Hij duwde hier bijvoorbeeld Patrick Vanderstraeten naar positie 4, en dat is toch iemand die als senior tijden liep waar de 3 podium-mannen alleen maar kunnen van dromen. Achter Danny was het vooral Bart De Nijs die hoge ogen scoorde, met een zeer sterke, egaal lopende koers, die hem op positie 7 bracht. Ook Carl Raets (fraai 12°), Dirk Biscop (prima 16°) en Michel Ocula (fraai 19°) kunnen tevreden terugblikken op hun wedstrijdverloop. Hubert Grandjean, hier 21°, maakte zich bijzonder druk over de met stenen bezaaide midden-boszone, en vooral de impact die die passage had op z’n rechter bipszone, die hem al een tijdje parten speelt. Mogelijk pompte die ergernis nog extra adrenaline door z’n body, waardoor hij ondermeer Ivo Van Den Broeck (27°), Paul Vermeylen (28°) en Peter Van Der Mosen (29°) achter zich wist te houden. En zij die dachten dat Hubert, eenmaal uithijgend onder onze Roba-tent, wel tot inkeer kwam en overging naar een soort ‘zen-fase’ waren eraan voor de moeite. De plaatselijke organisatoren hadden deze leeftijdscategorie immers ‘over het hoofd gezien’ toen ze de prijzentafel aan het uitstallen waren, en dat viel niet bepaald in goede aarde bij die gasten …

Onze supporters hielden zich, verstandig als ze waren, netjes afzijdig, en concentreerden zich verder op de resterende wedstrijden. Daarbij werden ze werkelijk op hun wenken bediend met uitstekende prestaties van de Roba’s. Denken we maar even aan de heren juniors, waar onze Hera-man Lode Wuyts op een zeer sterke wijze het laken naar zich toe trok. Samen met onze 2° junior in koers Joeri Perdieus, zette hij zich resoluut op kop en schudde zodanig aan de boom dat finaal er slechts één master +35 hem nog kon remonteren. Voor Lode is deze zege de terechte kers op de taart, dat z’n werkelijk uitstekend seizoen nog een extra glans geeft. Joeri, die finaal 5° werd na ook een goede wedstrijd, genoot mee van het gebeuren rond het erepodium. Vooruitkijkend richting pisteseizoen doet ondergetekende nu reeds een oproep aan de trainers van onze beresterke juniorslichting … zorg er in Godsnaam voor dat we van de partij zijn op het Belgisch kampioenschap 5x1500m voor juniors, want met Yorick Van De Kerkhove, Lenn Teugels, Han Raets, Yvan-Kevin Shumbusho en de net genoemde Lode Wuyts kunnen we een ploeg op poten stellen waar menig Belgische atletiekclub z’n tanden gaat op stuk bijten. Ze gaan van goede huize moeten zijn om deze klasbakken van een medaille af te houden.
Van een ‘klassebak’ gesproken, bij de korte cross heren onderstreepte Wesley De Kerpel eens te meer z’n talent, door hier de plaatselijke held Kevin Kavi Kokou redelijk gemakkelijk een toontje lager te doen zingen. Wesley ‘draaide’ alweer als vanouds, en onderstreepte daarmee dat de conditiecurve in opklimmende lijn zit. Joris Van de Velde (sterke startzone, finaal mooi 8°), Jef Verlinden (19° stek voor deze altijd goedgemutste Roba-man) en Nico Ceusters, die als 27° binnenliep, ervaarden aan de lijve het fameuze tempo dat Wesley daar vooraan aan het opleggen was … Bij de dames korte cross was het een blij weerzien met onze immer sympathieke Merel Geerts, die van haar arts het licht op groen had gekregen. Ze trakteerde zichzelf meteen met een mooie 2° plaats, op die 1780m durende run. Fraai lopend zoals steeds, moest ze hier alleen het hoofd nederig buigen voor de DAC-atlete Dinja De Win. ‘Op het einde was het vet wel van de soep’ gaf Merel nog even mee, eerlijk zoals we ze kennen, maar wel gevoelsmatig ‘content’ met haar heroptreden. Daarmee zat ze op dezelfde mentale golflengte als haar trainingsvriendin Lise Van Casteren, die fraai voor de dag kwam op de lange koers voor vrouwen, en er te midden van 22 dames beslag legde op een mooie 8° plaats.

22 vrouwen, met andere woorden net het ‘dubbele’ van de …11 heren die de mannenkoers moesten proberen in te kleden… Beste lezers, cross na cross komt bij de vastberaden Roba-volgers het spreekwoordelijk atletiek minnende sporthart in toenemende mate in kramp, meerbepaald op het ogenblik dat we aan het zogenaamde ‘hoofdprogramma’ van de veldloopnamiddag toe zijn. Eerst en vooral vinden die mekaar bijzonder snel terug op dat moment, want 80% van de eerdere aanwezige toeschouwers zijn al op weg naar een andere bestemming of zitten met dochter- / zoonlief in een muffe tent of zaal aan te schuiven bij de prijzentafel. En als, zoals hier, slechts het ekwivalent van …1 voetbalploeg aan de start verschijnt, moeten we daar ook alle begrip voor hebben, lijkt mij. Wanneer er … 8 minuten verschil is tussen de winnaar (dan nog een … niet aangesloten loper, wel goede triatleet) en de laatste deelnemer (positie 11) kunnen we ook meteen een voorstelling maken betreffende de ‘spankracht’ van gans dat gebeuren …
Beseffende dat ook wij geen pasklaar antwoord hebben op deze situatie, is het toch wel duidelijk dat het echt … ‘5 voor 12’ is wat het veldlopen betreft in ons Vlaams gewest. ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ … die opgedrongen politieke slogan bleek ook hier niet op te gaan. We kijken echt reikhalzend uit naar onze veldloop aan het Rotselaarse meer, hopende dat we er een verlengstuk kunnen breien aan de succeseditie van het voorbije jaar, en we dus ook in Vlaanderen een beetje ‘Hannuit’ kunnen importeren.
Zo en zo gaan we daar weer massaal supporteren voor onze ‘thuisloopsters’, zoals Vera Meuris, Diziana Vangoidsenhoven en Katie Declerck, die hier respectievelijk als mooi 6°, 10° en 15° binnen liepen. Ook Greet Alen, hier knap 2° bij de M-50, kan best oordopjes meebrengen, als ze er echt ‘rustig’ wil genieten van die passages naast het water.
Eén van de mooiste koersen van dag was deze bij de M35-40-45 heren, waar ons trio Kristof Speltinckx, Bernard Timmers en Jeroen Rijnders een staaltje atletiek van de bovenste plank uit de mouwen schudden. Gedurende de eerste wedstrijdhelft gaven ze mekaar geen duimbreed toe, en was het voor de supporters echt smullen geblazen van dit sportief steekspel tussen die clubvrienden. Voor en na de koers genieten die gasten van mekaars aanwezigheid en collegialiteit, maar in de wedstrijd is het natuurlijk ieder voor zich, en gaan ze alle drie sportief tot op het gaatje. Finaal stak Kristof nog een tandje bij, en Jeroen was de eerste die de rol moest lossen, en een finale top-3 positie uit z’n vingers zal wegglippen. Bernard bleef één ronde langer uitzicht hebben op de bronzen positie, maar ook hij moest finaal z’n vriend Kristof toch laten gaan. Deze laatste zag z’n schitterende koers beloond met een knappe 2° eindplaats, na de Grimbergse topper Koen Penninckx, en mocht aan het erepodium de oprechte felicitaties ontvangen van Bernard (knap 4°) en Jeroen, die als 5° over de meet liep. Ook Wouter Verbist (21°), Wim Wuyts (31°), Pascal Van Ouytsel (32°) en Nico De Roeck (30°) wisten dat fameus optreden van Kristof wel te waarderen, al zat onze sympathieke Nico behoorlijk in zak en as. Halverwege koers zagen de supporters al dat Nico niet op z’n ‘normale positie in de koers’ liep, en naarmate de wedstrijd vorderde werd z’n looppas alsmaar krampachtiger. De laatste halve ronde was er teveel aan (deels stappen, deels trekkenbenen …), en iemand met een pijnlijk grimas zien arriveren is nooit leuk. ‘Capituleren’ staat blijkbaar niet in z’n woordenboek, al brachten die laaghangende takken, de verrekte steenzones en vooral die talloze boonwortels (= waardoor een felle voetverzwikking) hem letterlijk en figuurlijk aan het wankelen. Z’n optreden voor eigen volk, waar hij zo naar uitkeek wordt een … probleem. Vreugde en verdriet … de grens is vaak flinterdun …  

JUN - Heren (6585m - 7 deelnemers)
1   Wuyts Lode       2002 ROBA 22'50
5   Perdieus Joeri   2001 ROBA 24'38

AC - Dames (1780m - 10 deelnemers)
2   Geerts Merel     2001 ROBA 6'44

AC - Heren (2765m - 32 deelnemers)
1     De Kerpel Wesley     1988 ROBA 8'12
8     Van De Velde Joris   1989 ROBA 9'01
19   Verlinden Jef            1993 ROBA 9'40
27   Ceusters Nico          1991 ROBA 10'43

SEN - Dames (5310m - 22 deelnemers)
8   Van Casteren Lise     1992 ROBA 20'48

M35/M40/M45 - Dames (5310m - 22 deelnemers)
6     Meuris Vera                          1970 ROBA 22'30
10   Vangoidsenhoven Diziana   1974 ROBA 23'39
15   Declerck Katie                      1973 ROBA 24'46

M35/M40/M45 - Heren (6585m - 40 deelnemers)
2     Speltinckx Kristof           1976 ROBA 23'21
4     Timmers Bernard           1978 ROBA 23'30
5     Rijnders Jeroen             1977 ROBA 23'35
21   Verbist Wouter               1973 ROBA 25'27
30   De Roeck Nico               1975 ROBA 26'26
31   Wuyts Wim                     1971 ROBA 26'34
32   Van Ouytsel Pascal        1970 ROBA 26'35

M50 - Dames (3195m - 10 deelnemers)
2     Alen Greet 1969 ROBA 14'37

M50 - Heren (4610m - 32 deelnemers)
3     Van Bael Danny           1969 ROBA 16'37
7     De Nijs Bart                 1966 ROBA 17'37
12   Raets Carl                   1964 ROBA 18'30
16   Biscop Dirk                  1964 ROBA 18'45
19   Ocula Michel                1960 ROBA 19'18
21   Grandjean Hubert        1957 ROBA 19'31
27   Van Den Broeck Ivo     1962 ROBA 20'22
28   Vermeylen Paul           1963 ROBA 20'57
29   Van Der Mosen Peter  1967 ROBA 21'18:

rudy