Verslag Ninove-Nieuwpoort-Tongeren-Westmalle-Tielt-Verviers

21-22/09/2019 - Ninove-Nieuwpoort-Tongeren-Westmalle-Tielt-Verviers

Niettegenstaande het seizoen stilaan maar zeker op zijn laatste benen loopt, vonden we hier en daar nog enkele clubgenoten terug, in de diverse uitslagen. Daar zat het schitterende nazomerweertje ongetwijfeld voor iets tussen, want inmiddels zijn al de medailles en titels immers reeds verdeeld, en dat kan dus geen beweegreden meer zijn. Maar zolang de conditie op een uitstekend niveau zit, zou het ook een doodzonde zijn om nu reeds de zomerspikes aan de haak te hangen.

Denken we maar aan Charlotte Coene die in het verre Tielt een PR liet optekenen op de 300m (mooie 44”78), of onze miniem Viktor Verlinden die in Westmalle de 750 gram wegende discus 33m90 ver weggooide, wat ook een record was voor deze sterke knaap. Zijn grote voorbeeld binnen de club, onze Katelijne Lyssens, trok zelfs naar de oude Waalse industriestad Verviers, om er in diezelfde discusring uit te pakken met een 46m50 worp. Ook dat is een jaarlijks weerkerend gegeven, het iets langer actief blijven van de ‘werpers’, tot zelfs in de maand oktober. Zo hanteerden Kobe Coenen en Stan Vertommen de kogel en de speer in de kustgemeente Nieuwpoort, en niet zonder succes. Kobe wierp nooit verder dan zijn 8m56 hier met de 3kg-bol, en Stan kwam zelfs 2 maal tot een PR (6m99 en 21m26). Yara Fayed, onze enthousiaste DAK-pupil, ging in Tongeren aankloppen voor dat discusgebeuren, en ook zij had prijs … een PR met 15m03. Op de medaillemeeting van Ninove waren de Happaerts-broers present, waarbij vooral Rune van zich liet horen aan de hockeybal. Met een mooie PR-worp van 33m38 mag iedereen thuiskomen! Zijn broer Arne, met hier een PR op de kogel en het verspringen, was niet een klein beetje trots op zijn broer. Ook Hannelore Hecq was naar de Oost-Vlaamse Denderstad afgereisd, voor de 80m (11”78), 150m (21”46) en het speernummer (16m37).

Alleen de uitslag van Looise is nog niet in ons bezit … wordt vervolgd ...

Volledige uitslag TieltWestmalleVerviersNieuwpoortTongerenNinove

rudy