Georges VISSENAEKENS overleden

Op 14 mei 2018 is Georges Vissenaekens op 88-jarige leeftijd overleden. Na een rijke professionele loopbaan als ambtenaar in het voormalige Belgisch Congo en later in Aarschot als gedreven notariaatsbediende, maakte Georges zich gedurende jaren bijzonder verdienstelijk als bestuurslid bij BETA, een van de drie kernen waaruit ROBA zou worden geboren (hij was overigens een overtuigd pleitbezorger van het ROBA-project). Tevens was hij een gewaardeerd jurylid.

Op Georges kon in alle omstandigheden worden gerekend. Diverse cluborganisaties heeft hij mede gedragen, van atletiekmeetings, wegwedstrijden en veldlopen tot pannenkoekendagen en het BETA-gebeuren op Rock Werchter. Steeds even verdienstelijk en positief was zijn inzet. De BETA-kern is hem bijzonder dankbaar. Zijn wijs advies en warme glimlach zullen we nooit vergeten.

BETA en ROBA delen in het verdriet van de familie en de talrijke vrienden van Georges.